FANDOM


GUP OoaraiSmall 9335 (1)

Overall Commander

Miho Nishizumi

Team(s)

GUP AnglerfishSmall 2949

Anglerfish

Miho Nishizumi

Saori Takebe

Hana Isuzu

Yukari Akiyama.

Mako Reizei
GUP TurtleSmall 8241

Turtle

Anzu Kadotani

Momo Kawashim

Yuzu Koyama
GUP DuckSmall 4123

Duck

Noriko Isobe

Taeko Kondou

Shinobu Kawanishi.

Akebi Sasaki
GUP RabbitSmall 3569

Rabbit

Azusa Sawa.

Ayumi Yamagou

Saki Maruyama

Karina Sakaguchi.

Yuuki Utsugi

Aya Oono
GUP HippoSmall 5828

Hippo

Erwin (Riko Matsumoto).

Caesar (Takako Suzuki)

Saemonza (Kiyomi Sugiyama)

Oryou (Takeko Nogami)
GUP MallardSmall 437

Mallard

Midoriko Sono

Moyoko Gotou

.Nozomi Konparu
GUP LeoponSMall 7317

Leopold

Nakajima

Hoshino

Suzuki

Tsuchiya
GUP AnteaterSmall 2970

Anteater

Nekota.

Momoga

Piyotan